Vad orsakar höga DHEA nivåer?

DHEA är den viktigaste steroid hormonen som produceras av binjurarna. Detta beroende på  att DHEA  fungerar som prohormon till mer än 55 andra hormoner. DHEA´s roll är extremt viktig eftersom det har förmågan att omvandla specifika typer av hormoner i kroppen, som krävs för att skapa hormonbalans och för att bibehålla de centrala funktionerna i vår kropp. Trots att både låg och hög nivå av DHEA kan vara ett problematisk hälsotillstånd, är fall av låga DHEA nivåer oftare rapporterade än de med höga nivåer. I denna artikel kommer vi att diskutera olika faktorer och orsaker som har med  höga nivåer av DHEA i kroppen och här nedan är några av dem
Under stressig och modern livsstil:  Ny forskning av Delta Body System visade att stressproblem, ”modern”livsstil, hög arbetsbelastningen och orimlig känslomässig depression är de främsta anledningarna till den ökade DHEA i kroppen. Bortsett från det finns andra faktorer som innebär hög DHEA nivå, dessa omfattar vissa mediciner, åldrande, föroreningar och giftigt avfall i vår kropp.
Androgen-utsöndrande tumörer:  Under de senaste åren är det den vanligaste orsaken till hög DHEA nivå hos kvinnor. Det inträffar i allmänhet när en tumör utvecklas i äggstockarna såväl som i binjurarna. Å andra sidan är detta ett sällsynt scenario och drabbar oftast kvinnor som är nära 50 år ålder. På grund av Androgen-utsöndrande tumörer, ökar nivån av DHEA produktionen i vår kropp Det skapar hälsoproblem som överdriven hårväxt, oregelbunden menstruationscykel hos kvinnor, akne och ömhet i bröstet osv.
Polycystiskt ovariesyndrom: Detta är den 3: e vanligaste orsaken till höga DHEA nivåer hos kvinnor på grund av att nästan 10 miljoner kvinnor i USA är lider av polycystiskt ovariesyndrom. Generellt är detta ett vanligt hormonellt obalans problem för kvinnor i barnafödande åldrar och i sällsynta fall hos flickor under 10 års ålder som kan påverkas av polycystiskt ovariesyndrom.

Typ 2 diabetes: Eftersom vi vet om att DHEA används som ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes på grund av dess förmåga att kontrollera blodets insulin  är det anledning till varför patienter med typ 2-diabetes historia är mer benägna att ha hög nivå av DHEA i kroppen.

About the author  ⁄ borgemork

Related Posts

No Comments

Leave a Comment