Binjureutmattning

Binjureutmattning även känd som adrenal utmattning är en av de mest underskattade diagnostiserade sjukdomar i det västerländska samhället. Det har uppskattats att 80% av de vuxna lider av någon form av binjureutmattning. Adrenal trötthet, även känd som hypoadrenia, är en dysfunktion som i binjurarna slutligen resulterar i minskad produktion av binjurarnas hormoner vilket påverkar din fysiologi negativt.

De vanligaste tecknen på binjure trötthet är: trötthet som inte går över, utmattning, sömnsvårigheter, problem med att komma ur sängen, depression, ångest, socker och/eller salt begär, viktökning och oförmåga att gå ner i vikt, ökad ansträngning vid utförande av vardagliga sysslor, minskad sexlust, minskad förmåga att hantera stress, svimfärdig vid uppstigning, låg kroppstemperatur, mer benägen till förkylningar och influensa, sänkt immunförsvar.
När de är under stress signalerar flykt/ kamp responsen impulser som aktiverar både det sympatiska nervsystemet och regulerande system i HPA-axeln i hypotalamus. Stress neuroner i hypotalamus utsöndrar kortikotropin-frisättande hormon (CRH), som orsakar frisättning av adrenokortikotropt hormon (ACTH) från hypofysen i det allmänna blodomloppet, som stimulerar utsöndringen av kortisol och andra glukokortikoider från binjurarna. Denna  kaskad av händelser kallas HPA-axeln och är en viktig del av det neuroendokrina systemet.

Denna stress impuls aktiverar även det autonoma nervsystemet från hypotalamus som ger en snabbare reaktion på stress. Detta ingriper det sympatiska nervsystemet och ett återkallande av det parasympatiska nervsystemet. Detta kallas kamp-och-flykt respons.

Om du är under ständig kronisk stress blir binjurarna utmattade och det sympatiska nervsystemet överstimuleras. I detta skede blir ångest värre, insomningsproblem uppstår liksom sömnlöshet och oförmåga att slappna av, nervositet och ett rasande snabbt sinne kan också förekomma. I svårare fall andnöd, hjärtklappning och även skakningar kan manifesteras. Ett överstimulerat sympatiskt nervsystemet resulterar också i minskad produktion av magsafter och tarmrörelser vilket orsakar mag-och tarm problem som är mycket vanligt hos dessa patienter.

Som en följd av den minskade binjurefunktionen lider människor med binjuretrötthet ofta av hypoglykemi (lågt blodsocker), allergier, artrit smärta och lågt immunsvar. Kvinnor får också hormonell obalans som ökade menstrations problem, PMS och klimakteriebesvär.

Binjureutmattning orsakas av stress, antingen kan det vara känslomässig,  mental eller fysisk stress eller skada.
Energimässigt beror det på att du ge bort din energi till andra eller till ideal och/eller trossystem som du harbefäst i ditt liv. Allt detta skapar stress i ditt liv.
Om du säger ja till någon även när du egentligen inte vill, ger du bort din makt åt andra.
När du gör något du känner inte är rätt eller sant för dig men gör det ändå, ger du bort din makt. Det kan finnas många tillfällen i ditt liv där du gör detta men det kostar en hel del självrannsakan att erkänna och acceptera när det händer. Varje gång du ger bort din makt läcker du energi från dina binjurar, energi som behövs för att driva dessa.
Ett par vanliga exempel på att skänka bort sin makt till ett ideal eller övertygelse kan vara män som arbetar för länge och för hårt för att vara en “god” försörjare på egen och i slutändan deras familjer bekostnad. Ett ideal de ofta försöker leva upp till, medan kvinnor tenderar att offra sig för sina barn, för att ses som en “bra” mamma vilket eventuellt så småningom skadar både kvinnorna och förlängningen även deras barn.

Göra saker som du vet inte är bra för dig bidrar också till adrenal problem eftersom du inte hedra din kropp och är i fullständig strid med sig själv. Detta skulle kunna omfatta äta mat du vet är inte bra för dig, dricker för mycket alkohol, ta droger, röka, gå till sängs sent, inte få tillräcklig vila och avkoppling, etc, etc. Denna typ av åsidosättande av sig själv kommer fysiskt att manifesteras som “gifter” “i fysiologin som fysiskt påverkar dina binjurar och bidrar vidare mot adrenala problem. Dessa kan innefatta: tungmetaller, patogener såsom virus, bakterier eller svampinfektioner, parasiter, allergener, toxiner, etc. Det är en bra idé att testa sig för dessa och om de befinns existera utrota dem så att dina binjurar kan reparera sig.

Tyvärr känner moderna medicinen inte igen adrenal utmattning som ett distinkt syndrom, de erkänner bara den allvarligaste formen:  Addisons sjukdom. Tyvärr bidrar denna attityd till många onödiga hälsoproblem för många drabbade av adrenalinsufficiens som inte kan komma åt den nödvändiga behandlingen.  Adrenal trötthetssyndrom är ett helt igenkännbart tillstånd som kan läka ut. Det första steget är att hitta en sympatisk läkare som kommer att beställa de nödvändiga hormon tester som är nödvändiga för att korrekt diagnostisera detta tillstånd  Anledningen till att testning är så viktigt är att andra förhållanden såsom hypothyreos, könshormon obalans, etc, delar mycket likartade symtom så det är viktigt att en korrekt diagnos säkerställer en lämplig behandling. Dessutom kan adrenala problem orsaka sköldkörtel och könshormon obalans som också kan behöva åtgärdas för ett mer komplett behandlings program.

De två huvudsakliga hormonerna av intresse vid binjureutmattning är DHEA och kortisol eftersom dessa två hormoner kontinuerligt utsöndras som svar på långsiktig kronisk stress.  Aldosteron en annan adrenal hormon, bör också testas och beaktas.

Kortisol
En normal fungerande binjure ger en hel rad hormoner, men särskilt intressant är kortisol. Binjurarna hos en frisk person producerar cirka 20 mg kortisol varje dag men kan det öka upp till 200 mg per dag under perioder av stress, detta för att hjälpa kroppen att hantera stressen. Kortisol är ansvarigt för att upprätthålla normala blodsockernivåer, det sparar fett och protein som lagras som extra energi. Kortisol är ett anti-inflammatoriskt hormon, det kontrollerar och modifierar också de flesta blodkroppar som deltar i immunsystemet och/eller inflammatoriska reaktioner. Dessutom påverkar det blodkärl och därför blodtrycket och elektrolyt nivåer i hjärtats vävnader, påberkar hjärtrytmen, samt det centrala nervsystemet och därigenom humör och beteende.

Under tidiga adrenala stressnivåer är kortisolnivåerna vanligtvis höga vilket kan ge ökad fetma, höja kolesterolvärde och blodtryck, förorsaka förändringar i hjärnans kemi som kan ge depression och ångest, ger insulinresistens och störningar i  ämnesomsättningen. Det påverkar sköldkörtelhormoner och benskörhet, för att nämna några.

Under sent stadium av adrenal utmattning sjunker kortisolet så småningom till nivåer som är otillräckliga för att adekvat upprätthålla normal fysiologisk funktion. Därför är det mycket viktigt att kortisolnivåerna upprätthålls vid en optimal nivå för normal fysiologisk funktion. Om nivåerna är antingen för höga eller för låga kan det orsaka problem.
Olyckligtvis för många drabbade anses det felaktigt av den traditionella skolmedicinen att ersättning av kortisol kan vara farligt. Att inte erkänna dess viktiga fysiologiska roll vid utmattningstillstånd och att inte skilja mellan säkra låga fysiologiska doser jämfört med större farmakologiska doser som verkligen kan ge många biverkningar om nivåerna är för höga.
För mer information om säker användningar av kortisol måste du logga in för medlemmar på denna webbplats. Se nedan för mer information.

DHEA
Den andra adrenal hormonen av vikt som minskar under perioder av stress är DHEA. En genomsnittlig frisk man producerar cirka 30 mg DHEA per dag, medan kvinnor producerar omkring 20mg per dag men under adrenal stress kan det sjunka till mycket låga nivåer. DHEA ´s viktigaste åtgärder är att konvertera till andra mer potenta hormoner såsom östrogen och testosteron. Det verkar också ha en inverkan på immunsystemet och endotelceller som hjälper till att stärka immunförsvaret och förebygga åderförkalkning. Om produktionen av DHEA minskar under stress och inte åtgärdas kommer en hormonell kaskadeffekt att inträffa till följd av en brist på andra könshormoner som östrogen, progesteron och testosteron. Om dessa hormoner blir för låga kommer en rad andra system och problem också uppstå som PMS, klimakteriet, andropause och hypotyreos.

Binjurarna och sköldkörteln arbetar tillsammans de producerar motsvarande hormoner som är ansvariga för att upprätthålla och kontrollera ämnesomsättningen och därmed energi nivåerna. Under perioder av stress när binjurefunktion minskar svarar sköldkörteln genom att producera fler sköldkörtelhormoner för att överkompensera för underaktiva binjurar. Det är då du får ”trött och sliten” symptomen. Med tiden bränner sköldkörteln så småningom ut sig och producerar mindre sköldkörtelhormon och därmed orsakas hypotyreos, vilket ytterligare förvärrar binjurarnas symtom. Alternativt kan de höga kortisolnivåer i steg 1 orsaka omvända T3 dominans, en annan dåligt diagnostiserat sköldkörteltillstånd som är vanligt hos binjuretrötta patienter.

Det är uppenbart att binjureutmattning kan vara förödande för din hälsa. Det orsakar sänkta kortisol och DHEA nivåer som negativt påverkar sköldkörteln och könshormons nivåerna. Utan lämplig behandling kommer den negativa hormonella kaskadeffekt att förstärkas vilket resulterar i mycket dålig hälsa.

About the author  ⁄ borgemork

No Comments

Leave a Comment