DHEA -Fördelar för Alzheimers Behandling

År 1906 var Alois Alzheimer den första att beskriva Alzheimers sjukdom, den fick sedan bära hans namn efter hans forskning och analyser. Medicinskt är Alzheimers sjukdom klassificerad som en störning i hjärnan som allmänt orsakas av extremt höga nivåer av kortisol och obalanserade DHEA nivåer i människokroppen.

Enligt en nyligen genomförd medicinsk forskning i Storbritannien, upptäcktes det att människor som har låg nivå av DHEA-sulfat i kroppen är benägna att ha  Alzheimers sjukdom. Det visar att lägre eller högre nivå av DHEA hormon i människokroppen har en stark relation till hjärnsjukdom relaterat till tillstånd som Alzheimers sjukdom.

DHEA och Alzheimers sjukdom Behandling

DHEA anses vara ett tillskott som hjälper den mänskliga hjärnan att själv bidra med näring till produktion av nya hjärnceller och dessutom förbättra den allmänna funktionen i vår hjärna. Behandling av Alzheimers med DHEA innebär ökad amyloid precursor protein (APP) vilken är orsaken bakom en ökad frekvens produktion av hjärnceller och som hjälper patienterna i deras Alzheimers behandling.

Medicinskt bevisade fakta påvisar att 80% DHEA av hormon produktionen härstammar från binjurarna och resten 20% är färdigställda i hjärnan, vilket visar att det finns ett starkt samband mellan hjärna och DHEA vilket också hjälper avsevärt vid behandling av Alzheimers sjukdom.

Det finns hundratals forskningsrapporter som genomförts på temat hälsofördelar med DHEA kosttillskott för Alzheimers behandling eftersom det har funnits fall och rapporter som visar att DHEA framgångrikt kan användas för att behandla Alzheimers sjukdom hos både män och kvinnor. Emellertid är detta påstående ett inte helt medicinskt bevisat faktum därför behöver vi fler vetenskapliga bevis och bara då kan vi nå en slutsats.
Kliniska studier på DHEA för Alzheimers sjukdom behandling

Nyligen har en brittiskt medicinsk forskning organisation genomfört en experimentell test för DHEA: s fördelar för hjärncellers produktion, och resultaten var ganska tillfredsställande vilket indikerar att inom en snar framtid kommer vi att kunna utnyttja DHEA kosttillskott för att förbättras vår hjärnas hälsa och för behandling av olika sjukdomar som Alzheimer vilka är relaterad till störningar i hjärnan.

About the author  ⁄ borgemork

No Comments

Leave a Comment