DHEA Hälsofördelar

Det har utförts tusentals medicinska tester och undersökningar beträffande effektivitet och hälsomässiga fördelarna med DHEA kosttillskott för både män och kvinnor, hur som helst betydande effekt och säkerhet har inte bevisats. Förmodligen är det anledning till varför det är ett klokt beslut att konsultera eller din läkare för intag av något av de DHEA kosttillskott som finns på marknaden.

Trots det faktum att finns möjliga biverkningar av DHEA och bevisade hälsorisker inblandade, kan man inte bortse ifrån värdet av DHEA som kosttillskott  eftersom det för närvarande används för behandling av vissa svåra sjukdomar som t ex depression, diabetes, binjure infektioner och lupus (SLE). Det tyder på att det finns många hälsofördelar med DHEA kosttillskott och  den här artikel vill sprida ljus över dessa dokumenterade hälsofördelar. Här nedan är några av dem …

Binjureinsufficiens: Binjurebarksvikt är den största faktorn involverad med olika ohälsotillstånd som  människor lider av i vår moderna livsstil. Människor med minskad adrenal funktion är benägna att ha hälsoproblem som trötthet, stress, låg prestationsförmåga, låg sexlust och varierande hormonnivåer. I den situationen visar flera medicinska undersökningar att konsumtionen av DHEA kosttillskott avsevärt kan förbättra människorshälsa och livsstil, träningskapacitet, kropplig energinivå och sexuell vitalitet. Det visar klart att DHEA kosttillskott har många värdefulla effekter, om det konsumeras på ett korrekt sätt under läkares ordination och rådgivning.

Depression: Användning av DHEA tillägg i doser för behandling av bipolär depression är inte helt ny. Fysiologer och specialiserade psykiatriker har förskrivit DHEA som en medicinsk behandling vid svår depression och där har lyckade fall rapporterats. Även om resultaten är tillfredsställande, behövs ytterligare medicinsk forskning för att bekräfta dessa påståenden om en hälsovinst från DHEA.

Fetma eller viktminskning:
Under de första dagarna av lanseringen av DHEA som kosttillskott, lanserades det ursprungligen som en super food steroid för snabb viktminskning, men senare blev det inte godkänt och kategoriserades som ett steroid läkemedel, kom värdet av DHEA tillägg som fetma och viktminskningmedel att granskas. Trots att det har förekommit fall där betydande förbättring märkts efter intag av DHEA kosttillskott för viktminskning, pågår det  fortfarande undersökningar som för närvarande genomförs för att medicinskt bevisa det.

Lupus (SLE) Behandling:  DHEA är en bevisad medicinering för framgångsrik behandling av Lupus, och det används ofta som en komplement behandling för Lupus sjukdom. Men FDA antyder att det  behövs ännu mer information och forskning för att bevisa resultat.

Cancer behandling:  För tillfället pågår det hundratals forskningsstudier för användning av DHEA vid behandling av olika typer av cancer, speciellt äggstockscancer, bröstcancer hos kvinnor och vid prostatacancer hos män. Det förekommer en markant förbättring hos patienter som lider av livmoderhalscancer, men det behövs ännu fler kliniska data och analyser innan man kan publicera data relaterad till framgång för DHEA kosttillskott för cancerbehandling.

Stress Reduktion & Kroniskt trötthetssyndrom: Efter påståenden från många privata läkemedelsföretag om hälsofördelar av DHEA tillägg för stressreducering och kroniskt trötthetssyndrom, föreslår fortfaran
de vetenskapliga bevis att effekten av DHEA tillägg inte är tillräckligt effektivt för  att höja energinivå  kroppen  eller att avsevärt kunna förbättra kroniska trötthetssyndrom.

About the author  ⁄ borgemork

No Comments

Leave a Comment